Thursday, May 10, 2012

Wikipedia lecture

Today I made my first lecture about Wikipedia and Wikimedia for app. 40 high school students from Borlänge.
Great audiance, great questions and fun to inform about this subject.

I wrote about this to another page in Swedish, and therefor I will publish that on this page too, also in Swedish. Hope my English speaking audience understand why.


Den tionde maj gjorde jag mitt första offentliga framträdande som Wikimedia-ambassadör.
Helixgymnasiets IT-program i Borlänge hade frågat om någon med kunskap om Wikipedia skulle kunna ställa upp och berätta om Wikipedia.

Jag tyckte det lät intressant att få göra det och anmälde mig frivilligt. Enda problemet som jag såg det var att hitta lokaler att vara i. Efter att ha frågat på en högskola som har IT-inriktade utbildningar och fått ett nekande svar kontaktade jag en annan IT-inriktad skola som utan omsvep sa ja till att upplåta lokal och teknik till mig. Detta resulterade i att Gymnasiet först var på information i Kista under förmiddagen och sedan åkte till Globen och DiStra skola Syd  för att höra mig.

Det var en tapper skara på ca 40 elever från årskurs två som kom och lyssnade intresserat och ställde bra frågor. De fick en ordentlig genomgång av hela Wikimedias verksamhet med utgångspunkt från en liten uppsats jag skrev inför detta tillfället, som skall ligga som grund för fler tillfällen.

Jag höll på i cirka en timmes tid att prata engagerat om neutralitet, netikett, glädje i att vara med och skriva, fotografering, klotter och att lita på vads om står skrivet. Nu får vi se om det blir en ökning av Wikipedianer i Borlänge.

Tack Helixgymnasiet för en trevlig publik.

Harald 

No comments:

Post a Comment